Läheltä hyvää tapahtumasta, hevoset

Läheltä hyvää

 

Läheltä hyvää tapahtumasta, kurpitsat

Läheltä hyvää

 

Parasta Pöytään Pirkanmaalta - Lähiruokaa jokaiseen päivään 

Parasta Pöytään Pirkanmaalta - Lähiruokaa jokaiseen arkipäivään -yhteistyöhanke kokoaa Pirkanmaan lähiruokakehittäjät yhteen. Hanketta hallinnoi Ahlmanin koulun Säätiö sr ja osatoteuttajina ovat ProAgria Etelä-Suomi ry Maa- ja kotitalousnaiset sekä Ekokumppanit Oy. Kaksivuotisessa hankkeessa keskitytään tuottajiin ja lyhyisiin ketjuihin, mutta hyvä yhteistyö valtakunnallisten hankkeiden kanssa auttaa laajentamaan näkökulman myös tukkutoiminnan ja ammattikeittiöiden puolelle.  

Hankkeen ydinajatuksena on saada lähiruoka kiinteäksi osaksi kuluttajan päivittäistä elämää. Tämä takaa terveen aluetalouden ja paikallisten tuottajien toimeentulon, sekä vahvan elinkeinon myös jatkojalostajille. Hankkeen aikana vahvistetaan lähiruokaverkkoa, joka kokoaa lähiruoka-alan toimijat ja nivoo ne yhteen kuluttajien kanssa.

 

Hankkeen toimenpiteet

1) Hanke tiivistää lähiruokatoimijoiden eli tuottajien, alueellisten ja valtakunnallisten kehittäjien yhteistyötä. Tiivis yhteistyö antaa hyvät eväät tehokkaalle kehittämistyölle sekä parhaiden käytänteiden levittämiselle. Tästä toimenpiteestä vastaavat kaikki toteuttajat.

2) Lähiruokatietouden levittämisellä kuluttajille nostetaan tietämystä lähiruoasta ja kasvatetaan lähiruoan kysyntää. Tästä toimenpiteestä vastaavat kaikki toteuttajat.

3) Lähiruoan tuotantoa kehitetään kysyntälähtöisesti. Pirkanmaalla mm. REKO-renkaissa ostettaisiin huomattavasti enemmän tuotteita, mikäli niitä olisi tarjolla. Etenkin vihanneksista on pula. Tuotteiden on ensisijaisesti oltava haluttavia, tarpeellisia, arvolataukseltaan tyydyttäviä ja helppoja hyödyntää. Jalostusasteen nostolla arvonlisäys jää yrittäjälle ja hyödyntää paikallistaloutta. Näiden asioiden aikaansaamiseksi tarvitaan toimijoille paljon uutta tietoa ja osaamista. Tuotteistamisessa huomioidaan vienti. Toimenpiteen toteutus on Ahlmanin vastuulla.

4) Kehitetään kuluttajan arkeen sopivia lähiruokareseptejä Pirkanmaan lähiruokatuottajien tuotteista ja selvitellään jatkojalostus- sekä yhteistyömahdollisuuksia. Toimenpiteen toteuttaa ProAgria.

5) Hyödynnetään erilaisia lyhyiden ketjujen jakelumalleja ja yhteistyössä kehitetään uudenlaisia toiminnan mahdollistavia logistiikkaketjuja. Laajennetaan REKO-toimintaa ja edistetään kumppanuusmaataloutta. Toteuttajana Ahlman.

6) Luodaan lähiruokapolkuja: Yhdistetään lähimatkailu ja paikallinen ruoka entistä tiiviimmin, etsitään uusia ideoita, reittejä, kulkutapoja ja tekemisen malleja ja yhdistellään olemassa olevia hyviä asioita uusiksi kiinnostaviksi kokonaisuuksiksi. Selvitetään mahdollisuudet toritoiminnan lisäämiselle. Toimenpiteen toteuttaa Ekokumppanit.

7) Järjestetään kaksi Keski-Eurooppaan suuntautuvaa benchmarkkaus- ja ammattimatkaa.

  

Rahoittajat

Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Myös Ahlmanin koulun Säätiö rahoittaa hanketta. 

Ota yhteyttä

Parasta Pöytään Pirkanmaalta
- Lähiruokaa jokaiseen päivään
Ahlmanin koulun Säätiö sr
Hallilantie 24
33820 Tampere

Eeva Ylinen
Projektikoordinaattori
Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto 
Ahlmanin koulun Säätiö sr
puh. 0400 805 839
Sähköpostit eeva.ylinen(at)ahlman.fi

Outi Penttilä
Ruoka- ja yritysasiantuntija
MKN ProAgria Etelä-Suomi
puh. 040 7198 959
outi.penttila@proagria.fi

Matti Pollari
Projektipäällikkö 
Ekokumppanit Oy
puh. 040 800 7800
matti.pollari(at)tampere.fi

Hyödyllisiä linkkejä:

www.aitojamakuja.fi
www.maaseutu.fi
http://lahelta.wordpress.com
www.ahlman.fi
http://www.ruokasuomi.fi/
Lahiruokaselvitys.pdf
www.ruokapiiri.fi
www.sastamalanruokapiiri.wordpress.com
Vesilahden lähiruokapiiri REKO
Kuntaliiton sivut, hyödyllistä tietoa lähiruoan hankkimiseksi ja tarjoamiseksi

Lähiruokatoimijoiden sopimusopas