Materiaalit

2019

Yritysryhmähanke 25.3.2019 tilaisuuden materiaalit:

Yritysryhmien kehittämishankkeiden toteutus JAMK

Yritysryhmät Satakunnassa

Kokemuksia yritysryhmähankkeista ELY-keskus

 

2018

Maatilan tuotteiden jalostaminen ja myynti -tilaisuussa perehdyttiin keskeisiin elintarvikkeiden markkinointiin ja myyntiin liittyviin kysymyksiin kuluttajasuojalain näkökulmasta. Tilaisuuden järjestivät Parasta pöytään Pirkanmaalta -hanke, Maa- ja kotitalousnaiset, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Kuluttajaliitto ja Ruokatieto Yhdistys ry. 

Maatilan tuotteiden jalostaminen ja myynti
Pirjo Korpela ja Kaisa Kukkonen, Evira

Alkuperämerkki Elintarvikemyynnin tukena
Eeva Heikkilä, Ruokatieto

Kuluttajansuojan ABC
Kuluttajaliitto

Tiedolla ja osaamisella kasvuun -hanke teetti Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ruoka-koulutusyksikön restonomiopiskelijoilla suomenkarjan tuotteistamiseen liittyvän kehittämisprojektin. Projektissa opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat kolme reseptiä suomenkarjan lihasta ravintoarvolaskelmineen. Projektin tuloksia voidaan käyttää suomenkarjan lihan jatkojalostustarpeisiin. 

Suomenkarjan jauhelihan tuotekehitys hampurilaispihveiksi -kehittämisprojektin raportti 

2017

Lähiruoan koordinaatiohanke ja maakunnalliset elintarvikealan kehittäjät kokoavat vuosittain elintarvikealan Aitoja makuja -yritystilaston. Tilastosta selviää, millä toimialoilla jalostavat elintarvikealan yritykset toimivat, ja kuinka monta henkeä ne työllistävät. Tilastoitujen yritysten liikevaihto on vähintään 10 000 euroa.

Seuraavissa vuoden 2017 yritystilastointiin perustuvissa infograafeissa yrityksiä tarkastellaan kokoluokittain ja toimialoittain sekä maakuntien ja koko maan tasolla: 

Jalostavat elintarvikeyritykset toimialoittain koko maassa 2017

Jalostavat elintarvikeyritykset kokoluokittain koko maassa 2017

Jalostavat elintarvikeyritykset Pirkanmaalla 12017

Kaikkien maakuntien tilastot ja löytyvät Aitoja makuja -verkkosivuilta: 

Aitoja Makuja -yritystilastot

 

Leivän juuret - seminaarissa viljelijät, paikallismyllyjen myllärit ja leipurit pohtivat yhdessä, miten hyvä leipä syntyy. Seminaarin järjesti Tiedolla ja osaamisella kasvuun -yhteistyöhanke.

Viljan merkitys länsimaisen ihmisen ravitsemuksessa tulevaisuudessa
Hannu Salovaara, Helsingin Yliopisto

Wanhakin mylly voi jauhaa tuloksellisesti
Kari Savola, Vääksyn Mylly Oy

Leipäkulttuuri ja kestävä kehitys Jarkko Laine 
Bread Magazine

Rukiin ravintoarvomääritysten kertomaa
Heikki Tuomela, Ahlman

Maatiais- ja nykyvehnälajikkeiden ravintoainepitoisuuksien vertailua
Heikki Tuomela, Ahlman

Mistä viljalajikkeet juureviin leipiin
Reijo Käki

Pietarin leipämarkkinat ja pirkanmaalaiset leipurit
Oscar Torres, Torres Trading Oy

Tiedolla ja osaamisella kasvuun -hankkeessa laadittiin myös selvitys myllytuotteiden säilyvyyteen ja ravintoarvoon vaikuttavista tekijöistä.

Myllytuotteiden säilyvyyteen ja ravintoarvoon vaikuttavat tekijät eri myllyprosesseissa ja erilaisissa varastointioloissa
Heikki Tuomela, Ahlman

 

Osuuskunta Uusruukin tavoitteena on perustaa Tampereen seudulle uudenlainen ruokakauppa, jossa yhteisöllisyys on olennainen osa kaupankäynnin mallia. 

Ruokayhteisö Uuskaupan esittely 
Osuuskunta Uusruukki

 

Ruotsissa toimiva liikkuva teurastamo tekee elävien eläinten kuljettamisen tarpeettomaksi. Tiedolla ja osaamisella kasvuun -yhteistyöhanke laati selvityksen yrityksen toiminnasta.

Liikkuva teurastamo -selvitys
Anu Tuomola, Ahlman

 

Yrityksen menestyminen perustuu vakaaseen talouteen ja kannattavuuteen. Kannattavuuden kiitorata -tilaisuudessa perehdyttiin yrityksen talouden tunnuslukuhin.

Kannattavuuden kiitorata - Talouden tärkeät tunnusluvut
Timo Jaakkola, Ahlman

 

Aitojamakuja.fi on monipuolinen lähiruoka-alan tietolähde sekä valtakunnallinen elintarvikeyritysten hakupalvelu. Sivustolle on koottu lähiruoka-alan toimijoita hyödyttäviä oppaita, ohjeita ja muita julkaisuja.

Miten myyn tuotteeni ammattikeittiöön ja tukkuun?

Tavarantoimittajan tuotekortti

Suoramyyntiin ja jatkojalostukseen liittyvät ohjeistukset

Oppaita ja vinkkejä yritystoiminnan kehittämisen tueksi

Miten viestiä lähiruoasta?

2016

REKO - lähiruoan myynti- ja jakelumalli

Johanna Mattila, Turun Yliopiston Brahea-keskus

Maatiaiset markkinoille -loppuseminaari 

Luonnonvarakeskuksen (LUKE) ALKU-hanke 

Golli & Synkka -työkalut pk-yrityksen tilaus- ja toimitusketjuun sekä tuotetietojen välittämiseen

Mikko Luokkamäki, GS1 Finland

Miten toimin HoReCa-tukkujen kanssa - täsmäopas

Päivi Töyli, Turun Yliopiston Brahea-keskus

2014

Aitoja makuja -sivustolta löytyy Suoramyyntiopas. Opas on jaettu kolmeen osaan, joissa on ohjeita ja neuvoja tilamyynnin, vähittäismyynnin ja jatkojalostuksen aloittamiseksi.

Suoramyyntioppaan esittely

Suoramyyntiopas

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on julkaissut lähiruokatoimijoille sopimusoppaan. Sopimusopas on syntynyt keräämällä ja kehittämällä hyviä käytäntöjä haastatteluista sekä työpajoista. Ruoka-alan toimijoiden lisäksi myös muiden toimialojen ja tutkimuksien näkökulmia on otettu huomioon oppaan teossa.

Lähiruokatoimijoiden sopimusopas
LUT

Muuttuvat pakkausmerkinnät
Mervi Louhivaara, LounaFood

EAN-koodin esittely
Mikko Luokkamäki

Lähiruokayrittäjän työkirja - Uuden liiketoiminnan kehittäminen
MTT

Onko luomu ammattikeittiössä kalliimpaa?
Portaat luomuun

Lähis-oppaan esittely
Sari Väänänen, EkoCentria

Parasta pöytään Pirkanmaalta I -hanke toteutti Lähiruokaa julkisiin keittiöihin -osaprojektin, jonka tulokset julkaistiin loppuraportissa. Raportin liitteet ovat ladattavissa pakattuna Zip-tiedostona tai yksitellen alla.

Pirkanmaan Oma maa mansikka -työpajan teesit kuntapäättäjille paikallisten elintarvikkeiden käytön edistämiseksi julkisissa ruokapalveluissa (Liite 1)

Osallistumishakemuskehotus neuvottelumenettelyyn (Liite 2)

Kilpailullinen neuvottelumenettely (Liite 2.1)

Osallistumishakemuskutsu, Tarjoajan kelpoisuus (Liite 2.2)

Osallistumishakemus, Referenssit (Liite 2.3)

Osallistumishakemus, Toimitettavat tuotteet (Liite 2.4)

Osallistumishakemuskutsu (Liite 3)

Neuvottelumenettelyn ennakkokysymykset (Liite 4)

Tarjouspyyntö, neuvottelumenettely (Liite 5)

Hintaliite ja pudotusmaksut (Liite 5.1)

Ehdottomat laatuvaatimukset (Liite 5.2)

Pisteytettävät laatuvaatimukset, Hämeenkyrön kunta ja Ikaalisten kaupunki (Liite 5.3)

Hankintasopimusluonnos, Ikaalisten kaupunki (Liite 5.4)

Tarjouspyynnön toimipisteet, Hämeenkyrö (Liite 5.5a)

Tarjouspyynnön toimipisteet, Ikaalinen (Liite 5.5b)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (Liite 5.6)

Hämeenkyrön kunnan elinkeinostrategia 2013-2014 (Liite 5.7a)

Ikaalisten kaupungin elintarvikestrategia 2014-2018 (Liite 5.7b)

Hankintapäätös, laatuvertailu (Liite 6)

Hintavertailu (Liite 7)

Hankintapäätösehdotus, Elintarvikkeet, Hämeenkyrö ja Ikaalinen (Liite 8)

Oikaisuohje ja valitusosoitus (Liite 9)