Materiaalit

2017

Kannattavuuden kiitorata - Talouden tärkeät tunnusluvut

Liikkuva teurastamo -selvitys

2016

Luonnonvarakeskuksen (LUKE) ALKU-hankkeen Maatiaiset markkinoille -loppuseminaari

2014

Aitoja makuja -sivustolta löytyy Suoramyyntiopas. Opas on jaettu kolmeen osaan, joissa on ohjeita ja neuvoja tilamyynnin, vähittäismyynnin ja jatkojalostuksen aloittamiseksi.

Suoramyyntioppaan esittely

Suoramyyntiopas

 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on julkaissut lähiruokatoimijoille sopimusoppaan. Sopimusopas on syntynyt keräämällä ja kehittämällä hyviä käytäntöjä haastatteluista sekä työpajoista. Ruoka-alan toimijoiden lisäksi myös muiden toimialojen ja tutkimuksien näkökulmia on otettu huomioon oppaan teossa.

Lähiruokatoimijoiden sopimusopas, LUT

Muuttuvat pakkausmerkinnät / Mervi Louhivaara, LounaFood

EAN-koodin esittely / Mikko Luokkamäki

Lähiruokayrittäjän työkirja - Uuden liiketoiminnan kehittäminen / MTT

Onko luomu ammattikeittiössä kalliimpaa? / Portaat luomuun

Lähis-oppaan esittely, Sari Väänänen, EkoCentria

 

Parasta pöytään Pirkanmaalta I -hanke toteutti Lähiruokaa julkisiin keittiöihin -osaprojektin, jonka tulokset julkaistiin loppuraportissa. Raportin liitteet ovat ladattavissa pakattuna Zip-tiedostona tai yksitellen alla.

Pirkanmaan Oma maa mansikka -työpajan teesit kuntapäättäjille paikallisten elintarvikkeiden käytön edistämiseksi julkisissa ruokapalveluissa (Liite 1)

Osallistumishakemuskehotus neuvottelumenettelyyn (Liite 2)

Kilpailullinen neuvottelumenettely (Liite 2.1)

Osallistumishakemuskutsu, Tarjoajan kelpoisuus (Liite 2.2)

Osallistumishakemus, Referenssit (Liite 2.3)

Osallistumishakemus, Toimitettavat tuotteet (Liite 2.4)

Osallistumishakemuskutsu (Liite 3)

Neuvottelumenettelyn ennakkokysymykset (Liite 4)

Tarjouspyyntö, neuvottelumenettely (Liite 5)

Hintaliite ja pudotusmaksut (Liite 5.1)

Ehdottomat laatuvaatimukset (Liite 5.2)

Pisteytettävät laatuvaatimukset, Hämeenkyrön kunta ja Ikaalisten kaupunki (Liite 5.3)

Hankintasopimusluonnos, Ikaalisten kaupunki (Liite 5.4)

Tarjouspyynnön toimipisteet, Hämeenkyrö (Liite 5.5a)

Tarjouspyynnön toimipisteet, Ikaalinen (Liite 5.5b)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (Liite 5.6)

Hämeenkyrön kunnan elinkeinostrategia 2013-2014 (Liite 5.7a)

Ikaalisten kaupungin elintarvikestrategia 2014-2018 (Liite 5.7b)

Hankintapäätös, laatuvertailu (Liite 6)

Hintavertailu (Liite 7)

Hankintapäätösehdotus, Elintarvikkeet, Hämeenkyrö ja Ikaalinen (Liite 8)

Oikaisuohje ja valitusosoitus (Liite 9)