18.1.2013

Teemapäivä ”Lähi- ja luomuruoanmahdollisuudet elintarvikekilpailutuksessa”

16.1 Teemapäivä ”Lähi- ja luomuruoanmahdollisuudet elintarvikekilpailutuksessa”

Lähiruoan saaminen julkisten keittiöiden käyttöön on hankalaa. Ahlman ja Hämeenkyrön kunta ovat tehneet yhteistyötä Parasta Pöytään Pirkanmaalta -hankkeessa ja luoneet tarjouspyyntö-mallia, jolla pyritään lisäämään lähituotteiden käyttöä. Projektissa on pureuduttu kilpailutuslainsäädännön kiemuroihin ja pyritään tasaamaan lähiruoan tietä julkisiin keittiöihin. Koska lähellä tuotettu ei voi olla kriteerinä tarjouspyynnössä, tulee lähituotteiden käyttö mahdollistaa muilla tavoilla.


Projektin tässä vaiheessa oli aika kommentoida tarjouspyyntöluonnosta. Pienillä toimijoilla on usein vaikeuksia täyttää tarjouspyyntöjen kriteereitä ja saada omia tuotteitaan käyttöön julkisissa keittiöissä. Eri elintarvikealan toimijoilla oli mahdollisuus kommentoida luonnosta sekä vaikuttaa sen sisältöön. Toivomme, että projektiin osallistuminen auttaa toimijoita jatkossa osallistumaan erilaisiin tarjouskilpailuihin. Tuottajien ja tukkujen kommentteja kerättiin yhteistyötapaamisessa Ahlmanilla. Tilaisuutta oli vetämässä tarjouspyyntöluonnoksen laatinut Pro-Hankinta Oy:n Kati Myllyniemi.


Lahdesta terveiset toi Lahden Aterian tuotekehityspäällikkö Maarit Tuomala-Nikkanen, joka kertoi mielenkiintoisista haasteista ja jo toteutetuista toimenpiteistä Lahdessa mm. hintavertailun tekemiseksi. Maaritin materiaalit löytyvät tältä sivustolta. Hämeenkyrön kunnan ruokapalvelupäällikkö Jennileena Lähteenmäki kertoi tarjouskilpailutuksen taustoista. Hämeenkyrössä elinkeino- ja palvelustrategia velvoittaa ottamaan pienet paikalliset tuottajat huomioon uutta sopimuskautta varten tehtävässä tarjouspyynnössä. Hämeenkyrössä on jo nyt kaksi kunnan ruokapalveluihin kuuluvaa yksikköä, jotka käyttävät lähellä tuotettua ja luomuruokaa.


 ”Hämeenkyrön kunnan tavoitteena on löytää ympäristön, talouden ja käytännön toiminnan kannalta parhaat toimittajat kuhunkin tuoteryhmään. Tarkoituksena on suunnitella elintarvikkeiden hankintaratkaisut siten, että tarvitaan mahdollisimman vähän hankintoja, luonnonvaroja, energiaa ja kuljetuksia,” projektia vetänyt Kati Myllyniemi totesi.  
Tilaisuudessa saatiin arvokkaita kommentteja tarjouspyyntöluonnoksen viimeistelemiseksi. Tarjouspyyntöluonnosta voi kommentoida suoraan Kati Myllyniemelle, kati.myllyniemi(at)gmail.com, tai Jennileena Lähteenmäelle, jennileena.lahteenmaki(at)hameenkyro.fi. Hämeenkyrön kunta on julkaissut elintarvikkeiden hankinnasta ennakkoilmoituksen: http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2012-064246/
Tarjouspyyntö tehdään loppuun pienet toimijat huomioiden. Toivomme runsaasti yhteydenottoja tuottajilta Hämeenkyröön päin!

Kauniita talvisia päiviä toivotellen, Anette