13.1.2017

Kannattavuuden kiitorata -teemapäivät lähiruokayrittäjille

  • 0

Kannattavuuden kiitorata on kolmen teemapäivän koulutuspaketti lähiruokayrittäjille. Koulutuksen jälkeen yrittäjä näkee edessään toimenpitein valaistun kiitoradan, jota pitkin rullaamalla oman yrityksen kannattavuus lähtee nousuun.

11.1.2017 Talouden tärkeät tunnusluvut
8.2.2017 Asiakastoiveiden täyttäminen
22.3. Kuvat ja tarinat - miten esittelen tuotteeni  (ohjelma tarkentuu)

Paikka: Ahlman, Hallilantie 24, 33820 Tampere
Hinta: 40€/päivä, kolmen teemapäivän yhteishinta 100€
Ilmoittautuminen: anu.tuomola@ahlman.fi tai 044 796 0535

17.11.2016

Yhdessä tehden parempiin tuloksiin - Elintarvikealan vuosiseminaari 13.12.2016

  • 0

Yhteistyö, kansainvälistyminen ja uudet innovatiiviset toimintatavat ovat keskiössä tämän vuoden Lähiruokafoorumissa ja Elintarviketeollisuuden vuosiseminaarissa, joka järjestetään Säätytalolla Helsingissä 13.12.2016.

Aamupäivällä käsitellään lähiruokaan liittyen kestävyyttä, alan uudistuvaa lainsäädännön neuvontaa sekä pk-yritysten viennin tukitoimenpiteitä. Aamupäivän järjestää valtakunnallinen lähiruoan koordinaatiohanke ja tämä on toinen lähiruokatoimijat kokoava laaja valtakunnallinen lähiruokafoorumi.

Iltapäivällä julkistetaan Elintarviketeollisuuden toimialaraportti, joka avaa elintarvikesektorin merkitystä. Tähän liittyen kuullaan myös yrityksen sekä Elintarviketeollisuusliiton puheenvuorot. Viennin kasvumahdollisuuksia ja verkostojen tarjoamia mahdollisuuksia avaa Finpron katsaus. Iltapäivän järjestää TEM toimialapalvelu.

Tutustu ohjelmaan: http://www.aitojamakuja.fi/blogi/wp-content/uploads/2016/11/Yhdess%C3%A4-tehden-parempiin-tuloksiin_elintarvikealan-vuosiseminaari_esite.pdf

Tilaisuus on maksuton ja se toteutetaan myös webcasting-lähetyksenä.
Ilmoittaudu tilaisuuteen (myös webcasting:iin) oheisen linkin kautta viimeistään 5.12.2016 https://www.webropolsurveys.com/S/5B97C09FD039C26D.par


Webcasting:ina tilaisuutta seuraaville lähetetään linkki lähetykseen ennen tilaisuutta.

Tervetuloa!

Lisätietoja:
Toimialapäällikkö Leena Hyrylä, leena.hyryla@ely-keskus.fi
Projektipäällikkö Päivi Töyli, paivi.toyli@utu.fi
Kehittämispäällikkö Heidi Valtari, heidi.valtari@utu.fi

19.10.2016

Suoramyyntiin liittyvä webinaarisarja

  • 0

Aitoja makuja -järjestää kuluvana syksynä elintarvikkeiden suoramyyntiin liittyvän webinaarisarjan.

Tulevat Suoramyynti-webinaarit:

 

 


Lokakuussa järjestetyn ensimmäisen webinaarin aiheena oli pienimuotoinen ja vähäriskinen toiminta, josta ei tarvitse tehdä elintarvikehuoneistoilmoitusta. Webinaareista tehdään tallenteet, ja niihin voi tutustua myös webinaarien jälkeen. Ensimmäisen webinaarin tallenteet:

 

Lisätietoja myös verkkosivuilta www.aitojamakuja.fi/suoramyynti ja sen Usein kysyttyä -palstaan.

25.7.2016

Etsimme pirkanmaalaisia lähiruokakohteita Ruokaretki.fi-sivustolle

  • 0

Uusi palvelu tavoittaa lähiruoasta kiinnostuneita herkkusuita valtakunnallisesti

Nopealla aikataululla Suomen suosituimmaksi retkeilyblogiksi nousseen Retkipaikka.fi:n rinnalle lanseerataan parhaillaan lähiruokaan ja ruokamatkailuun keskittyvää valtakunnallista Ruokaretki.fi-palvelua. Blogisivuston tueksi suunnitteilla on mm. karttapohjainen sovellus sekä palveluita yhdistävä verkkokauppa.

Pirkanmaa pilottialueeksi

Pirkanmaa kutsuttiin mukaan uuden palvelun pilottialueeksi. Etsimme noin 25-30 edustavaa pirkanmaalaista lähiruokatoimijaa, joilla on omaa matkailutoimintaa tai siihen liittyvää yhteistyötä. Kohde voi olla esimerkiksi tuottaja, myymälä, kahvila, ravintola tai majoituspalvelu. Tärkeää on linkki lähiruokaan ja matkailupalveluun tai pakettiin.

Parasta pöytään Pirkanmaalta -hanke ja Pirkanmaan Matkailuyrittäjät ry hakevat nyt yhdessä soveltuvia kohteita, joista Ruokaretken ammattilaiset laativat artikkelit sivustolle valokuvien kera. Olemme kiinnostuneet kaikista halukkaista kohteista, mutta pidätämme oikeuden valikoida Ruokaretki.fi:n kanssa tässä vaiheessa parhaiten soveltuvat toimijat ja kokonaisuudet.

Arvostamme ennen kaikkea innostunutta otetta omaan tekemiseen, joustavaa palvelualttiutta ja tietysti halua ottaa kirjoittajat vastaan ja auttaa heitä tekemään mahdollisimman hyviä artikkeleita.

Pirkanmaan Matkailu ry:n jäsenille tai jäseniksi liittyville osallistuminen on maksutonta. Muilta kohteilta perimme 80 euron osallistumismaksun, joka kerryttää yksityistä rahoitusta hankkeelle.

Ilmoittautumiset ja lisätietoa:

Leena Karppi
040 1989 754
leena.karppi@tampere.fi

Lisätietoa Retkipaikasta: www.retkipaikka.fi

 

22.7.2016

Valtioneuvoston periaatepäätös julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista

  • 0

Valtioneuvosto teki kesäkuun lopulla periaatepäätöksen julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista. Tuoreessa päätöksessä todetaan, että julkisissa hankinnoissa on tavoiteltava korkean laadun lisäksi myös kokonaistaloudellista kestävyyttä. Tämä on hallituksen mukaan mahdollista toteuttaa käyttämällä sellaisia elintarvikkeita ja ruokapalveluja, jotka on tuotettu ympäristön kannalta hyvillä viljely- ja tuotantomenetelmillä sekä eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta edistävillä tavoilla.

Hankintakriteerien käyttö julkisissa elintarvikehankinnoissa

Periaatepäätöksen mukaan julkiset hankintayksiköt voivat asettaa tarjouspyynnöissään erilaisia kriteerejä tuotantotavoille ja hankittavien tuotteiden ominaisuuksille. Tuotantoprosessiin liittyviä hankintakriteerejä ovat muun muassa pellon hyvät viljelymenetelmät, ravinteiden kierrätys, luomutuotanto ja eläinten hyvinvointi. Hankintamenettelyssä voidaan esimerkiksi siipikarjatuotteiden ja sianlihan kohdalla edellyttää, että tuotteet tulevat tiloilta, joilla nokkia tai saparoita ei katkaista. Myös hävikin hallinta, toimitusaika ja jalostettujen tuotteiden raaka-aineiden alkuperätieto voivat olla seikkoja, joihin kiinnitetään huomiota hankinnoista päätettäessä.

Elintarvikkeiden tuoreus, tasalaatuisuus, jäljitettävyys, terveellisyys, ravitsemussuositusten mukaisuus ja turvallisuus ovat puolestaan itse tuotteeseen liittyviä kriteerejä.

Julkiset hankinnat tukemaan innovaatioita

Julkisissa hankinnoissa halutaan painottaa myös uusia innovaatioita, kuten esimerkiksi kotimaisten kasviproteiinien kehittämistä ja vajaahyödynnettyjen kalalajien tuotteistamista. Julkisilla hankinnoilla voidaan edistää myös hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtääviä agro-ekologisia innovaatioita ja uusiutuvien energianlähteiden käyttöä ruoan tuotannossa.

Periaatepäätöksestä käytäntöön

Julkisyhteisöjen avuksi laaditaan hankintaopas, jossa kerrotaan, miten hankintakriteerejä voidaan soveltaa käytännössä. Kriteerien käyttöönotto edellyttää monipuolista hankintaosaamista ja suunnitelmallisuutta kuntien ja valtion elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa ja että käytännön hankintatoiminnalla on kuntien poliittisen ja virkamiesjohdon tuki.

Vaikutukset ympäristöön ja aluetalouteen

Euroopan Unionin komission teettämän tutkimuksen mukaan ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen julkisissa hankinnoissa voi vähentää kasvihuonepäästöjä eri tuoteryhmissä enimmillään 25%. Käytännössä on lisäksi havaittu, etteivät laadukkaat ratkaisut ole välttämättä nykyisin käytössä olevia kalliimpia, jos kaikki elinkaarikustannukset otetaan huomioon. Periaatepäätöksen toteutuminen toisi myös merkittävän panostuksen paikallisiin ruokaketjuihin ja aluetalouteen työpaikkojen ja verotulojen muodossa. Ruokahankintojen osuus Suomen julkisista hankinnoista on 350 miljoonaa euroa. Periaatepäätöksellä voi siis olla huomattavia vaikutuksia alueiden talouteen.

Lähteet:

Valtioneuvoston periaatepäätös julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista (ympäristömyönteiset viljelytavat, elintarviketurvallisuutta ja eläinten hyvinvointia edistävät tuotanto-olosuhteet)

MTK, tiedote 30.6.2016: Suomalainen ruoantuottaja arvostaa valtioneuvoston periaatepäätöstä kestävistä ruokavalinnoista, toivomme sen vaikuttavan myös kuntatasolla

 

12.4.2016

Uudet ohjeet helpottavat pienimuotoista elintarvikkeiden valmistusta ja myyntiä

Maa- ja metsätalousministeriö, Evira, MTK ry, SLC r.f., Maa- ja kotitalousnaiset sekä Turun yliopiston Brahea-keskus ovat yhdessä laatineet normienpurkutalkoiden myötä 

Pienimuotoinen ja vähäriskinen elintarvikkeiden valmistus ja myynti -oppaan.

Päivi Töyli kirjoittaa aitojamakuja.fi -blogissa:

"Elintarvikelainsäädäntö mahdollistaa monenlaista pienimuotoista myynti- ja jalostustoimintaa ilman suurta byrokratiaa. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Pienimuotoinen ja vähäriskinen elintarvikkeiden valmistus ja myynti -oppaassa selkeytetään elintarvikelain soveltamista sekä kerrotaan helpotuksista elintarvikealan yritystoiminnan alkuun pääsemiseksi. Helpotuksista huolimatta elintarviketurvallisuudesta ja toimijan vastuusta ei tingitä.

Yhdessä alan toimijoiden kanssa tehtyjen linjausten mukaan alkutuotannon yhteydessä tapahtuvaa vähäriskistä ja pienimuotoista elintarvikkeiden käsittelyä voidaan jatkossa tehdä ilman elintarvikehuoneistoilmoitusta. Vähäriskiset tuotteet ovat sellaisia elintarvikkeita, jotka säilyvät huoneenlämmössä kuten esimerkiksi leivonnaiset. Oppaassa on esimerkkejä sekä vähäriskisistä tuotteista että siitä, miten ns. korkeamman riskin tuotteiden kanssa tulisi menetellä. Pienimuotoiseksi toiminnaksi on rajattu 10 000 euron vuosimyynti. Toiminnan verotuksen osalta noudatetaan verottajan ohjeita.

Oppaan mukaan esimerkiksi marjatila voi perustaa sesongin ajaksi kahvilan ilman elintarvikehuoneistoilmoitusta. Samoin tilapuodin perustaminen tulee vaivattomammaksi, kun maatilayrittäjä voi omien tuotteiden lisäksi myydä myös muiden tilojen alkutuotannon tuotteita (pl. raakamaito, kananmunat) ilman elintarvikehuoneistoilmoitusta. Yksityishenkilöitä koskevat samat helpotukset kuin muitakin alan toimijoita. Esimerkkitapauksia on koottu osoitteeseen www.aitojamakuja.fi/suoramyynti. Esimerkit helpottavat pienimuotoisen ja vähän riskejä sisältävän toiminnan ilmoitusvelvollisuusrajauksia myös käytännön valvontatyössä.

Nyt julkaistu opas täydentää lähiruuan suoramyynnin, elintarvikkeiden valmistuksen ja myynnin sekä vähittäismyyntitoiminnan opassarjaa. Ohjeilla toteutetaan hallituksen norminpurun kärkihanketta. 

Lisätietoa:
eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 102, etunimi.sukunimi@mmm.fi
projektipäällikkö Johanna Mattila, Turun yliopiston Brahea-keskus, p. 040 565 8121, etunimi.sukunimi@utu.fi"

24.3.2016

28.4. Saavuta asiakkaasi - keskiössä lyhyet ketjut

Aika: Torstai 28.4.2016 klo 12.00–16.30
Paikka: Tolvilan Kartano Tolvilantie 1, 37830 Akaa 

Pienen tai keskisuuren elintarviketoimijan on ollut hankalaa päästä markkinoille, mutta lähiruoka on viime aikoina ollut kovassa noususuhdanteessa. Käyttöön on otettu uudelleen vanhoja toimintatapoja, mutta on myös keksitty pussillinen uusia.

Päivän aiheena ovat lyhyet ketjut ja esittelyssä erilaisia tapoja, joiden avulla elintarvikkeen matka tuottajalta asiakkaan ruokapöytään on mahdollisimman lyhyt. Yrittäjät tulevat kertomaan omista kompastumisistaan ja toisaalta hedelmällisiksi osoittautuneista asioista. Saamme kuulla myös K-Supermarket Marin tervehdyksen tuottajille.

Tilaisuus on suunnattu elintarviketuottajille tai sellaiseksi aikoville, mutta myös kaikki muut aihepiiristä kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita!

OHJELMA

12.00 Tervetuloa

12.15 Mitä kuluttaja haluaa? Eeva Ylinen

12.30 Onnistumisia ja hukkateitä
LähiPuoti Remes Oy, puotipuksu Kimmo Remes
Luomu- ja lähiruokapuoti Aito. – Mikä meni pieleen? Johanna Laihonen
Penttilän potturieska – Kuinka päästään kaupan hyllylle? Pottufarmari Heikki Penttilä
Paimenen makasiini, paimen Jarmo Latvanen

14.30 Kahvia ja paikallispuuron porinaa

15.15 REKO-renkaat ja AitojaMakuja -sivusto vauhtia antamassa, Eeva Ylinen

15.30 Täysi hyöty tuista - Esimerkkejä maakunnasta ja ulkopuolelta

16.00 K-Supermarket Marin tervehdys, Mari Korpikaivo

16.10 Yhteenveto - Eväitä mukaan otettavaksi

Maksuttoman tilaisuuden järjestävät PPP ja Pirkan Helmi yhteistyössä Akaan, Valkeakosken, Urjalan ja Pälkäneen kuntien kanssa.

Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittaudu tästä 22.4.2016 mennessä. 

18.3.2016

Tulevia tapahtumia ja tilaisuuksia

Hanke on saatu hyvään käyntiin ja paljon on sovittuna, tässä päivämääriä kalentereihin laitettavaksi:

21.4. Luonnonkasvit elintarviketuotannossa -seminaari Ahlmanilla. Ilmoittaudu mukaan.

28.4. Saavuta asiakkaasi - keskiössä lyhyet ketjut, Tolvilan kartano, Akaa. Lisätietoa myöhemmin

1.6. Puutarhapäivä Ahlmanilla, Pirkanmaan tuottajat mukana Lähiruokatorilla

20.8. Lähiruokasafari

27.8. Ennakkotieto: "Lähiruokatori" Tampereella Hämeenkadulla, lisätietoa myöhemmin

10.9. Valtakunnallinen Osta tilalta -päivä, lisätietoa myöhemmin

24.9. Läheltä Hyvää / Syysmarkkinat Ahlmanilla

 

 

« Edelliset 10